Financiranje projekta

  

STATUS je projekt, ki ga podpira Program Jugovzhodna Evropa (SEE Programme) 2007 – 2013.
 • trajanje 24 mesecev,
 • celotni proračun projekta: 1.874.105,00 €
 • prispevek ERDF: 1.459.131,25 €
 • prispevek IPA: 133.858,00 €
 • www.seecityplatform.net
 • www.southeast-europe.net/hu/
 • http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
 •  

  Koordinacija

  Io Chatzivaryti - koordinatorka projekta
  občina Kavala
  consultants@dkavalas.gr

  dr. Pietro Elisei - vsebinski vodja
  Urbasofia
  dr.pietro.elisei@gmail.com

  Joep de Roo - projektni vodja
  Eurodite
  deroo@eurodite.com

  Kontaktni osebi v Sloveniji


  Boštjan Cotič - vodja projekta
  Urbanistični inštitut Republike Slovenije
  bostjan.cotic@uirs.si

  Barbara Mušič - strokovna koordinatorka, vodja stikov z javnostmi
  Urbanistični inštitut Republike Slovenije
  barbara.music@uirs.si

  New Page 1

  Prvo srečanje o lokalnem načrtovalskem procesu


  Prvi sestanek projekta Status o lokalnem načrtovalskem procesu je bil v Kavali, v Grčiji, 8. oktobra 2013. Cilja sestanka sta bila dva: predstavitev programov in ciljev prihodnjih delavnic ter odprtje diskusije med nosilci, ki jih zanima sodelovanje na delavnicah. 


  Kavala, 1. delavnica


  Prvo delavnico projekta STATUS je 3. decembra 2013 organizirala mestna občina Kavala.  Herceg Novi, 1. delavnica


  Mestna občina Herceg Novi je imela svojo prvo delavnico v okviru projekta STATUS v času od 19. do 21. novembra 2013. V skladu s temo razvoja turizma in infrastrukture v mestni občini Herceg Novi je bil oblikovan program delavnice. K programu so lahko zbrani udeleženci prispevali z ugotavljanjem trenutnega stanja kot osnove za nadaljnje dejavnosti načrtovanja. Delavnica je bila organizirana kot kombinacija odprte diskusije, v kateri so sodelovali vsi udeleženci, in pa tematskih delovnih skupin, ki so bili oblikovane glede na izbrane tematike. Naša skupina je zelo zadovoljna z odzivom nosilcev in posameznih udeležencev, ki so pokazali interes za izbrane tematike.


  Herceg Novi, 2. delavnica


  Druga STATUS delavnica je bila v Herceg Novem od 17. do 19. marca 2014. Pred to delavnico so bili pripravljalni sestanki, ki se jih je udeležila partnerska skupina STATUS iz Herceg Novega. Delavnice so se udeležili povabljeni nosilci iz različnih lokalnih organizacij, podjetij javne komunale, opazovalci in predstavniki lokalnih oblasti. Povabljeni strokovnjaki: krajinska arhitektka Milica Berberović, prometni inženir Zoran Bijelić in gradbena inženirka Jelena Djaković, so na srečanju aktivno prispevali k dosežkom druge delavnice. Spregovorili smo o problemih, ki jih je definirala prva delavnica in preučili rešitve, ki se tičejo:

 • okolja (urbanega in naravnega),
 • mobilnosti in dostopnosti,
 • poslovnega okolja,
 • strukture oblasti in večanja moči lokalnih skupnosti glede odločanja,
 • javnih prostorov in urbane obnove/regeneracije.
 • Vse teme in odgovori so se nanašali na razvoj turizma in infrastrukture, nanašali so se na projekte, ki so v teku, na strategije in načrte. Preučili smo argumente za in proti, kakor tudi možne konflikte, ki bi nastali na stopnji implementacije. Preučeni so bili finančni viri in odgovornost, upoštevaje lokalne zmogljivosti, javno-zasebno partnerstvo in že izkazano zanimanje zasebnih podjetij. Na drugo delavnico so bili povabljeni tudi mediji. Intervjuji in poročila so bili objavljeni v dveh dnevnih časopisih Pobjeda in Dan ter na lokalni televizijii. Radio Herceg Novi je napovedal drugo delavnico in objavil pred delavnico pripravljen intervju, iste informacije so bile objavljene tudi na spletni strani www.hercegnovi.me.

   


  Trenutno ni informacij.

  Trenutno ni informacij.

  Baia Mare, 1. delavnica


  Med 25. in 27. novembrom je metropolitanska regija Baia Mare (ZMBM)  v mestu Baia Mare v Romuniji gostila prvo delavnico projekta STATUS. Sodelovali so tudi Urbasofia, Eurodite in številni strokovnjaki, od katerih omenimo naslednje: dr. Pietro Elisei (vsebinski vodja projekta STATUS, sicer mestni in regionalni načrtovalec), arh. Simona Monica Pascariu (organizatorka in povezovalka delavnice, urbanistična načrtovalka) in Paul Pece (poslanec, tajnik ZMBM). Plenarno zasedanje je prvi dan povzelo dejansko stanje projekta STATUS in disfunkcionalnosti, ki jih srečujejo mestne občine regije ZMBM, skupaj s predstavniki lokalnih nosilcev interesov, ki so predstavljali javne institucije in javne službe (drugi dan) ter poslovnim sektorjem (tretji dan), pri določanju povezanih praktičnih strategij in rešitev za metropolitanske strateške programe. Zagon lokalnih delovnih skupin se je izkazal z učinkovito in uspešno komunikacijo in dejavno voljo, o čemer lahko s ponosom poročamo.


  Baia Mare, 2. delavnica


  Letos je bila med 10. in 11. marcem 2014 organizirana druga delavnica STATUS v mestu Baia Mare. Namen je bil začetek priprave povezane prostorske strategije za razvoj regije Baia Mare Metropolitan Area.

  Cilji druge delavnice:
 • Izbira in rangiranje najboljših rešitev za težke probleme regije Baia Mare Metropolitan Area;
 • Povezava lokalnih potreb po razvoju z nacionalnimi in regijskimi okviri za 2014-2020 (pogodba o partnerstvu, regionalni izvedbeni program, regionalni program za razvoj);
 • Povezava programov/projektov medobčinskih razvojnih organizacij, lokalnih podpornih skupin za podeželje, podjetij in projektov regijskega sveta Maramures;
 • Aktiviranje lokalnega urbanega akcijskega tima in priprava njegove končne oblike, ki bo delovala v okviru urbanega centra regije Metropolitan Baia Mare;
 • Krepitev dialoga in vključenosti, kar se bo nadaljevalo tudi po končanju projekta.
 •  


  Temerin, 1. delavnica


  Prva delavnica projekta STATUS je bila v prostorih agencije za razvoj občine Temerin med 21. in 23. novembrom 2013. Prvi dan je bil namenjen seznanitvi nosilcev interesa s širšimi cilji projekta STATUS, predstaviti dela, ki je bilo na projektu narejeno v preteklih mesecih, predstavitvi metodologije in programa delavnice ter odpreti diskusijo o delu, ki ga je treba opraviti v prihodnjih dneh, tednih in mesecih. Drugi in tretji dan delavnice sta bila osredotočena na konkretne teme. Udeleženci so bili razdeljeni v tematske delovne skupine in so začeli z delom in diskusijami o podrobnejših temah glede naravnega okolja, mobilnosti in dostopnosti, poslovnega okolja, itd. Prva delavnica projekta STATUS v Temerinu je bila sklenjena s skupno ugotovitvijo, da je ustvarjalni proces s sodelovanjem nosilcev interesa obetajoč, kreativen, zabaven in stimulativen. Udeleženci so se strinjali, da je treba v pripravo druge delavnice vložiti še več dela ter vključiti v postopke še več nosilcev.


  Alba Iulia, 1. delavnica


  Prva delavnica projekta STATUS je bila od 30. oktobra do 1. novembra 2013 v Alba Iulii, v Romuniji. Delavnico so organizirali: partner AIDA - Association for Intercommunity Development, Urbasofia, Eurodite in številni strokovnjaki, med njimi arh. Simona Monica Pascariu (organizatorka in povezovalka delavnice, urbanistična načrtovalka), Veronica Constantin (strokovnjakinja za GIS-e, ADR Center), dr. Ionela Gavrilă, dr. Marius Deca in dr. Ioan Bele. Tema delavnice je vključevala urbani prostorski razvoj – dostopnost in mobilnost, javni prostor – infrastruktura in povezane službe (zdravstvo, razvoj in izobraževanje, sociala, kultura, informacijska tehnologija, bivanje, transport, distribucijski sistemi). V treh zaporednih dneh je več delovnih skupin razpravljalo o razhajajočih in povezujočih vidikih zgoraj omenjenih tematik, s ciljem povezanih praktičnih strategij in rešitev.


  Alba Iulia, 2. delavnica


  Druga delavnica je potekala od 11. do 12. februarja 2014 v Alba Iulii. Začela se je z uvodnim sestankom z mestnim načelnikom g. Nicusorjem Moldovanom. Za sestanek je bila dobrodošla prisotnost strokovnjakov za prostorsko načrtovanje Dereka Martina in Cristine Tartari, kot tudi organizatorke delavnice arh. Simone Pascariu ter skupin Urbasofije in Eurodite. Na oblikovalski delavnici so se v konferenčni dvorani AIDA srečali najbolj aktivni nosilci, da bi finalizirali mestno razvojno strategijo za obdobje 2014-2020. Temelji strategije vključujejo platformo javnih prostorov, turizma in kulture, kmetijski razvoj, ekološko produktivno opremljena področja, tehnološki park, okolje in razvedrilo, kakor tudi bolj dolgoročne zasnove, kot so redefiniranje sosesk in ustvarjanje zelenega pasu.


  Trenutno ni informacij.

  Trenutno ni informacij.

  Drama, 1. delavnica


  Prvo tematsko delavnico v okviru projekta STATUS je organizirala zbornica za trgovino in industrijo mesta Drama od 29. do 31. oktobra 2013. Organizacija prve delavnice je bila uspešnejša celo od prvih pričakovanj. Drama je zagotovila skupino udeležencev, ki so poglobljeno delali skupaj in pregledali teme in vprašanja programa STATUS. Del uspeha delavnice je bil v tem, da se o teh vprašanjih predhodno še ni razpravljalo ob prisotnosti več različnih udeleženih strani. O tematikah se je prej razpravljalo posebej v vsaki organizaciji, to je v mestnih občinah, v oddelkih za načrtovanje, regionalnem oddelku Drame, v zbornici, ipd, nikoli pa te organizacije niso sedle za skupno mizo, da bi z različnih zornih kotov pregledale vprašanja, ki so vsem skupna. Zanimiva je bila tudi raznolikost na razpravah, ki so načele nekatera zelo resna vprašanja in pokazala nove teme, kot so pametna specializacija, socialna ekonomija, industrijska arheologija, itd., ki jih je podala tehnična skupina projekta STATUS. 


  Trenutno ni informacij.