Financiranje projekta

  

STATUS je projekt, ki ga podpira Program Jugovzhodna Evropa (SEE Programme) 2007 – 2013.
 • trajanje 24 mesecev,
 • celotni proračun projekta: 1.874.105,00 €
 • prispevek ERDF: 1.459.131,25 €
 • prispevek IPA: 133.858,00 €
 • www.seecityplatform.net
 • www.southeast-europe.net/hu/
 • http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
 •  

  Koordinacija

  Io Chatzivaryti - koordinatorka projekta
  občina Kavala
  consultants@dkavalas.gr

  dr. Pietro Elisei - vsebinski vodja
  Urbasofia
  dr.pietro.elisei@gmail.com

  Joep de Roo - projektni vodja
  Eurodite
  deroo@eurodite.com

  Kontaktni osebi v Sloveniji


  Boštjan Cotič - vodja projekta
  Urbanistični inštitut Republike Slovenije
  bostjan.cotic@uirs.si

  Barbara Mušič - strokovna koordinatorka, vodja stikov z javnostmi
  Urbanistični inštitut Republike Slovenije
  barbara.music@uirs.si  WP1: Mednarodno projektno in finančno vodenje  vodja naloge

  Kavala, Grčija - Io Chatzivaryti,

  consultants@dkavalas.gr

  Opis:
  Naloga WP1 vključuje splošno koordinacijo, administrativno in finančno vodenje projekta ter upravljanje kakovosti. Cilja sta dobro voden projekt, ki dosega svoje cilje brez večjih nepravilnosti in konfliktov med partnerji ter tekoče poročanje programu. Dnevno vodenje bo usklajevano z zavzeto vodstveno projektno skupino PMT (project management team), ki jo določi vodilni partner. Sestavlja jo vodja projekta, finančni vodja, vsebinski vodja, koordinator in vodja odnosov z javnostmi. Določene bodo tudi lokalne projektne skupine (LPMT), v katerih je lokalni vodja projekta, lokalni finančni vodja in lokalni vodja odnosov z javnostmi. Določen bo organizacijski odbor (SC – steering comittee), ki bo odgovoren za strateške odločitve projekta. Sestavljajo ga politiki in nosilci interesov partnerskih organizacij. Odbor ima sestanek vsakih šest mesecev na mednarodnih partnerskih srečanjih. Naloga WP1 zagotavlja potne in nastanitvene stroške pridruženim strateškim partnerjem (ASP), pokriva pa tudi 10 % stroškov pridruženemu strateškemu partnerju iz Ukrajine. Zato se zdi proračun te naloge v primerjavi z ostalimi nalogami projekta relativno visok (28,95%).

  Aktivnosti:
  naloga ime naloge vodja naloge odgovorni predstavnik začetek konec
  A.1.1 Startup project management Kavala Io Chatzivaryti, consultants@dkavalas.gr dec. 2012 maj 2013
  A.1.2 Transnational management and meetings Kavala Io Chatzivaryti, consultants@dkavalas.gr mar. 2013 nov. 2014

  Izdelki projektne naloge:
  št. ime izdelka roki
  1 Project and financial handbook PMT apr. 2013
  1 Minutes and first transnational LPMT meeting maj 2013
  4 Memoranda and reports of Transnational LPMT meetings PMT maj 2013 sep. 2013 jan. 2014 jul. 2014
  4 Memoranda and reports of Steering Committee meetings PMT maj 2013 sep. 2013 jan. 2014 jul. 2014
  4 Memoranda and reports of ASP's and IEC meetings PMT maj 2013 sep. 2013 jan. 2014 jul. 2014
  4 Half-yearly progress repports mar. 2013 jun. 2013 dec. 2013 jun. 2014
  1 Final report nov. 2014

  WP2: Aktivnosti komuniciranja


  vodja naloge

  Kavala, Grčija - Io Chatzivaryti,

  consultants@dkavalas.gr

  Opis:
  Ta naloga se ukvarja z notranjim in zunanjim komuniciranjem projekta. Cilji projekta STATUS namreč stremijo k vključevanju različnih nivojev deležnikov v procesu urbanističnega načrtovanja in razvoja. Mnoge aktivnosti v drugih nalogah projekta so usmerjene k dvigovanju osveščenosti teh skupin, njihovemu vključevanju in aktiviranju v dejavnih načrtovalskih procesih. WP2 bo osredotočen na tekoče notranje komuniciranje z upoštevanje kompleksnosti partnerstva in relativno neizkušenostjo partnerjev, kar se tiče načrtovalskih procesov, kjer gre za vključevanje več akterjev. To je značilno za mnoge mestne skupnosti regij JVE. Dejavnosti zunanjega komuniciranja se bodo osredotočale na obveščanje zainteresiranih uporabnikov o rezultatih projekta ter na ustvarjanje več publicitete o participatornem načrtovanju in postavljanju strateških prostorskih programov.

  Aktivnosti:
  naloga ime naloge vodja naloge odgovorni predstavnik začetek konec
  A.2.1 Startup project communication Kavala Io Chatzivaryti, consultants@dkavalas.gr dec. 2012 jun.2013
  A.2.2 Events and project information Kavala Io Chatzivaryti, consultants@dkavalas.gr dec. 2013 nov. 2014
  A.2.3 Website and internal platform Kavala Io Chatzivaryti, consultants@dkavalas.gr dec. 2013 sep. 2013

  Izdelki projektne naloge:
  št. ime izdelka roki
  1 Communication, Dissemination and media plan PMT jun. 2013
  1 Corporate identity/house style jun. 2013
  3 3 conferences apr. 2013 dec. 2013 sep. 2014
  12 Social media outings PMT apr.2013 maj 2013 jun. 2013 jul. 2013 nov. 2013 dec. 2013 jan. 2014
  4 Digital news updates maj 2013 jul. 2013 nov. 2013 jan. 2014
  1 Internal platform jun. 2013
  1 Website sep. 2013

  WP3: Uvajanje, zagon


  vodja naloge

  Ljubljana, Slovenija - Boštjan Cotič,

  bostjan.cotic@uirs.si

  Opis:
  Ta naloga skrbi za glavne začetne dejavnosti. Vključujejo zbiranje podatkov, preverjanje glavnih načrtovalskih udeležencev/deležnikov in pregled glavnih načrtovalskih orodij in politik.

  Aktivnosti:
  naloga ime naloge vodja naloge odgovorni predstavnik začetek konec
  A.3.1 Collecting data and identifying actors Ljubljana Boštjan Cotič, bostjan.cotic@uirs.si feb. 2013 sep. 2013
  A.3.2 Analysis of urban plans and policies in involved territories Ljubljana Boštjan Cotič, bostjan.cotic@uirs.si sep. 2013 jan. 2014

  Izdelki projektne naloge:
  št. ime izdelka roki
  1 Joint approach on data and stakeholders apr. 2013
  1 Operational analysis on territorial partners avg. 2013
  1 Technical report on Geo-data avg. 2013
  1 Final report on institutional and informal framework avg. 2013
  1 Report on policies and plans of involved territorial partners sep. 2013
  1 Report on key features and connection with decision making actors jan. 2014
  1 Territorial Atlas based on GIS platform (1x) , 10 policy plans at project scale jan. 2014

  WP4: Urbano programiranje


  vodja naloge

  CEIT, Avstrija - Adela Marcoci,

  a.marcoci@ceit.at

  Opis:
  Ta naloga sproža proces, ki vodi k izdelavi urbanega strateškega programa. Vključevala bo dejavnosti organiziranja operativnih delavnic. Te delavnice se bodo ukvarjale z različnimi področnimi temami v zvezi z glavnimi potrebami lokalnih urbanih okolij. Politiki, investitorji, civilne zveze občanov bodo povabljeni kot nosilci interesov v tem postopku javnega načrtovalskega procesa.

  Aktivnosti:
  naloga ime naloge vodja naloge odgovorni predstavnik začetek konec
  A.4.1 Workshops: activating stakeholders on urban problems/issues Kavala
  CEIT
  Io Chatzivaryti, consultants@dkavalas.gr
  Adela Marcoci, a.marcoci@ceit.at
  jul. 2013 jun.2014
  A.4.2 Definition of planning scenarios: prioritization design of urban strategic agenda Kavala Io Chatzivaryti, consultants@dkavalas.gr jul. 2014 nov. 2014

  Izdelki projektne naloge:
  št. ime izdelka roki
  20 (10-10) Preparatory workshops okt. 2013 feb. 2014
  20 (10-10) Surveys on territorial governance dec. 2013 apr. 2014
  20 (10-10) Draft territorial strategic agendas dec. 2013 apr. 2013
  10 Design workshops jul. 2014
  10 Textual Reports explaining the Urban/ territorial strategic agendas sep. 2013
  10 Posterplans illustrating the Urban/ territorial strategic agendas sep. 2014
  10 Urban / Territorial Strategic Agendas sep. 2014
  10 Public meetings illustrating the agendas oct. 2014

  WP5: Urbani centri


  vodja naloge

  Baia Mare, Romunija - Paul Adrian Pece,

  paul.pece@subm.ro

  Opis:
  Naloga zvečuje moč lokalnih deležnikov pri implementiranju zasnovanega urbanega strateškega programa. Daje trajnost in trdnost skupnemu oblikovanju urbanega programa. Ta naloga ustvarja okvir, v katerem bo načrtovalski proces dozorel in se nadaljeval z rezultati, doseženimi z načrtovalskimi dejavnostmi, izvedenimi v v okviru nalog WP3 in WP4.
  Aktivnosti:
  naloga ime naloge vodja naloge odgovorni predstavnik začetek konec
  A.5.1 Urban Task Forces as drivers of the Urban Centres activities Baia Mare Paul Adrian Pece, paul.pece@subm.ro dec. 2013 nov. 2014
  A.5.2 Creating an Urban Centre as an 'Idea factory' for the (peri) urban dimension Baia Mare Paul Adrian Pece, paul.pece@subm.ro jul. 2014 nov. 2014

  Izdelki projektne naloge:
  št. ime izdelka roki
  10 UFTs operational feb. 2014
  10 Report on functioning UTF's avg. 2014
  2 UTF's participation in programming workshops apr. 2014 okt. 2014
  5 (2-3) Workshops on setting up Urban Centres jul.2014 okt. 2014
  8 Workshops on Urban Centres in other partner areas jul. 2013
  1 Final report on UTF's initiated processes and places okt. 2014
  1 Urban centres are operational okt. 2014

  WP6: Platforma znanja SEE Cities


  vodja naloge

  Graphitech, Italija - Raffaele de Amicis,

  raffaele.de.amicis@graphitech.it

  Opis:
  Projektna naloga predlaga izdelava pametnega nabora orodij, ki so prosto dostopna na spletu, zbirajo in dajejo na voljo izkušnje urbanega načrtovanja v deželah JVE. Ta platforma bo z »urbanim znanjem« (urban knowledge) utrdila sposobnosti mestnih občin, ne le partneric projekta, za oblikovanje pametnih, trajnostnih urbanističnih procesov načrtovanja skozi izmenjavo izkušenj in dobrih oz. slabih praks. Platforma ni le pasiven vsebnik informacij o mestih, temveč ponuja številne interaktivne servise (profesionalne bloge, geo-bloge, odprte baze podatkov, virtualne seminarje), ki dovoljujejo prenos in podvajanje uspešnih načrtovalskih procesov, ki vodijo k učinkovitim urbanim strateškim programom. Posamezne delavnice so organizirane za prepoznavanje in selekcijo skupin, ki bi lahko sodelovale v mednarodni izmenjavi načrtovalskih izkušenj in postale javne na spletni platformi. Zagotovljen je en pregled teh skupin. Skupine, ki bodo delovale v okviru nalog WP4 in 5, bodo igrale pomembno vlogo. Vsebina platforme bo zabeležena in pripravljeno poročilo.
  Aktivnosti:
  naloga ime naloge vodja naloge odgovorni predstavnik začetek konec
  A.6.1 Transnational exch. & dissemination of implemented
  planning experiences through WWW
  Graphitech Raffaele de Amicis, raffaele.de.amicis@graphitech.it maj 2014 okt. 2014
  A.6.2 Designing a web platform: setting all needed technical features Graphitech Raffaele de Amicis, raffaele.de.amicis@graphitech.it maj 2014 nov. 2014

  Izdelki projektne naloge:
  št. ime izdelka roki
  1 Block workshop on content and services jul. 2014
  1 Analysis report on user services and survey identifying the platform content providers jun. 2014
  1 Report on platform content and architecture avg. 2014
  1 Block workshop on technical requirements sep.2014
  1 Study report on technical requirements okt. 2014
  1 Study report on technical requirements okt. 2014
  1 Study report on graphical design okt. 2014
  1 web platform online nov. 2014