Spletna platforma SEE-Web

Spletna platforma SEE-WP predstavlja arhiv uveljavljenih načrtov in politik, kakor tudi virtualno platformo, skozi katero vpletene in zainteresirane strani razvijajo inovativne in pametne rešitve za mesta Jugovzhodne Evrope prihodnosti.
Platforma SEE-WP bo dovoljevala konstruktivno medsebojno poseganje načrtovalskih procesov partnerskih mest, kar bo omogočalo razvoj uspešnih in učinkovitih načrtovalskih orodij. Skozi arhiviranje in promoviranje rezultatov projekta STATUS, prakse in nastajajoče mestne mreže (tako lokalne kot medobčinske), bo spletna platforma SEE-WP ustvarila spletni nabor pametnih orodij iz prakse, iz rešitev in dejavnosti, ki se tičejo evropskih mest.

Financiranje projekta

  

STATUS je projekt, ki ga podpira Program Jugovzhodna Evropa (SEE Programme) 2007 – 2013.
 • trajanje 24 mesecev,
 • celotni proračun projekta: 1.874.105,00 €
 • prispevek ERDF: 1.459.131,25 €
 • prispevek IPA: 133.858,00 €
 • www.seecityplatform.net
 • www.southeast-europe.net/hu/
 • http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
 •  

  Koordinacija

  Io Chatzivaryti - koordinatorka projekta
  občina Kavala
  consultants@dkavalas.gr

  dr. Pietro Elisei - vsebinski vodja
  Urbasofia
  dr.pietro.elisei@gmail.com

  Joep de Roo - projektni vodja
  Eurodite
  deroo@eurodite.com

  Kontaktni osebi v Sloveniji


  Boštjan Cotič - vodja projekta
  Urbanistični inštitut Republike Slovenije
  bostjan.cotic@uirs.si

  Barbara Mušič - strokovna koordinatorka, vodja stikov z javnostmi
  Urbanistični inštitut Republike Slovenije
  barbara.music@uirs.si